• Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport

  Az egyes gének és fehérjék szintjének változását rendszerbiológiai eszközökkel, így például RNS szekvenálással határozzuk meg. A megváltozott funkciójú géneket tartalmazó neuronális hálózatot feltárjuk, majd fukncionálisan kemogenetikai eszközökkel vizsgáljuk.

  Tovább a kutatócsoport oldalára
 • ELTE Lendület Katalízis és Szerves Szintézisek Kutatócsoport

  Olyan katalitikus eljárások kidolgozását kívánjuk megvalósítani, amelyek segítségével gyógyszerkémiai szempontból kiemelkedő fontossággal rendelkező kötések és funkciós csoportok kialakítására nyílik lehetőség.

  Tovább a kutatócsoport oldalára
 • Hal fejlődés- és viselkedésgenetikai kutatócsoport

  Csoportunkban elsősorban zebrahalat használjuk emberi betegségek modellezésére. Korábbi kutatásaink elsősorban monogénes, fejlődési rendellenességek feltárására irányultak, a DT támogatásának köszönhetően azonban munkánkat kiterjesztetjük komplexebb öröklődésű, viselkedésben megnyilvánuló rendellenességek vizsgálatára.

  Tovább a kutatócsoport oldalára
 • Pheaochromocytoma-paraganglioma kutatócsoport

  Legfőképpen a betegség modellezését tűztük ki célul fonálféregben, melyet felhasználva megismerhetjük a betegség hátterében zajló folyamatokat; ezekre alapozva pedig kidolgozhatunk új terápiás lehetőségeteket.

  Tovább a kutatócsoport oldalára

Felfedező gyógyszermolekula- és célpont-kutatás altématerület

Az ELTE TTK Biológiai és Kémiai Intézetben is számos olyan kutatás indult a korábbi években, amelyek célja potenciális gyógyszerjelölt molekulák kifejlesztése. Jelen programunk ezt a kutatási tevékenységet segíti, beleértve a lehetséges ipari partnerek megtalálását is.

Növényi- és gombaeredetű metabolitok részletes vizsgálatához kialakítottuk a megfelelő módszertani eljárásokat. Megkezdődött olyan viselkedési fenotipizáló tesztrendszerek beállítása különböző gerinces modellállatfajokon gyógyszerjelölt-molekulák tesztelésére, amelyek a korábbinál nagyobb áteresztőképességgel rendelkeznek. Kidolgoztunk egy autisztikus és depresszív tüneteket mutató patkánymodellt, illetve egy szorongásos viselkedést tesztelő módszert zebrahalakra. Ipari kapcsolatokra alapozva sikerült egy, a sejttenyészetek aktivitását mérő több-elektródos rendszer működési feltételeit optimalizálni.Folytattuk a Caenorhabditis elegans (fonalféreg) modellrendszerben élettartamot növelő ún Piwi fehérjék jellemzését (3D szerkezet feltárása), illetve elkezdődött olyan gyógyszerjelölt kismolekulák keresése, amelyek in vivo blokkoló hatásúak. A szukcinát dehidrogenáz hiányából adódó familiális pheochromocytoma és paraganglióma kezelési lehetőségeinek teszteléséhez létrehoztunk egy Caenorhabditis elegans (fonalféreg).

Tudományos eredményeink közérthetően!

KUTATÓCSOPORTJAINK

Hal fejlődés- és viselkedésgenetikai kutatócsoport

genetikai betegségek modellezése

Csoportunkban elsősorban zebrahalat használjuk emberi betegségek modellezésére. Korábbi kutatásaink elsősorban monogénes, fejlődési rendellenességek feltárására irányultak, a DT támogatásának köszönhetően azonban munkánkat kiterjesztetjük komplexebb öröklődésű, viselkedésben megnyilvánuló rendellenességek vizsgálatára. Ennek kertében a zebrahal mellett elkezdtük egyéb, komplexebb viselkedési repertoárral rendelkező halfajok bevonását a munkánkba.

Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport

Gyógyszercélpontok azonosítása neuropszichiátria betegségek, így a depresszió és az autizmus kezelése céljából

Az egyes gének és fehérjék szintjének változását rendszerbiológiai eszközökkel, így például RNS szekvenálással határozzuk meg. A megváltozott funkciójú géneket tartalmazó neuronális hálózatot feltárjuk, majd fukncionálisan kemogenetikai eszközökkel vizsgáljuk. Az egyes gének szerepét az adott gént nem kifejező állatok viselkedésének elemzésével írjuk le.

ELTE Lendület Katalízis és Szerves Szintézisek Kutatócsoport

Katalitikus szerves kémiai eljárások fejlesztése gyógyszermolekulák előállításához

Olyan katalitikus eljárások kidolgozását kívánjuk megvalósítani, amelyek segítségével gyógyszerkémiai szempontból kiemelkedő fontossággal rendelkező kötések és funkciós csoportok kialakítására nyílik lehetőség. A katalízis szempontjából átmenetifémkatalizált és vagy fotokémiai reakciók vizsgálatát helyezzük előtérbe, mivel ezek a módszerek kiemelkedő fontosságúak a C-C és C-heteroatom kötések kialakulásával járó reakciókban. A katalízis közegeként vizet szeretnénk alkalmazni. Ez nagy kihívást jelent a szerves katalízis szempontjából, azonban a gyógyszergyártás szempontjából kifejezetten előnyös.

Pheaochromocytoma-paraganglioma kutatócsoport

Neuroendokrin tumorok molekuláris hátterének kutatása

A pheochromocytómák (PHEO-k) és paragangliómák (PGL-k) neuroendokrin tumorok, melyek szövettani és genetikai szempontból egyeznek, ezért PPGL (pheochromocytoma/paraganglioma) néven is említik őket. A betegség hátterében zajló folyamatokról még keveset tudunk, ebből következően a PPGL kezelési lehetőségei limitáltak. A Krebs (TCA) ciklus és a mitokondriális légzési lánc egyik kulcsenzimének, a szukcinát-dehidrogenáz (SDH) multimer enzim B alegységének (SDHB) mutációja örökletes malignus PPGL-re hajlamosít. Létrehoztunk egy transzgenikus nematóda (C. elegans) modellt, amely a fonálféreg erősen konzervált SDHB génjében humán mutációk megfelelőjét hordozza. A modell az SDHB mutációk következményeinek megértésén túl alkalmas a különböző, PPGL-t potenciálisan gyógyító gyógyszerjelöltek tesztelésére is.

Idegi Sejtbiológiai Laboratórium, MEA projekt

Ideg- és szívizomsejteken adott hatóanyagok hatásának tesztelése

A multi-electrode array (MEA) mérőrendszerek alkalmazásával a gyógyszerjelöltek ideg- és szívizomsejtek elektromos aktivitására gyakorolt hatása nagy áteresztő-képességgel vizsgálható. Együttműködő partnerünkkel, az APPERCELL Biotech Kft-vel a jelenleg elérhető rendszerekhez képest fejlettebb MEA rendszert fejlesztésében és tesztelésében veszünk részt, emellett a MEA rendszerhez is kapcsolódó, automatizált folyadékadagoló rendszer fejlesztésén is dolgozunk.

BI CFMF: BI Fénymikroszkópos laboratórium / Central fluorescence microscopy facility

Fixált és immunfestett sejt- és szövetminták konfokális mikroszkópos vizsgálata

A 2017-ben beszerzett konfokális mikroszkóp-együttes kiválóan alkalmas fixált sejtek és szövetek fluoreszcens vizsgálatára, illetve adott fehérjék sejten belüli elhelyezkedésének és kölcsönhatásainak nagy térbeli felbontású és közel valós idejű elemzésére. A mikroszkópos rendszereket betanítást követően, a műszerhasználati átalánydíj megfizetésével mind belső, mind külső akadémiai felhasználók is igénybe vehetik. Ipari partnereknek a mikroszkópos elemzéseket szolgáltatásként biztosítjuk.