HUMORÁLIS IMMUNVÁLASZ, IMMUNBIOTECHNOLÓGIA KUTATÓCSOPORT

KUTATÁSAINK

Myeloma multiplex betegek csontvelői és vérmintáit elemezzük molekuláris biológiai módszerekkel, úgymint az új-generációs szekvenálás (NGS) és a digitális droplet PCR (ddPCR), az ellenanyagok variábilis régiójára specifikusan. A betegektől a myeloma diagnózisának időpontjából származó csontvelői minták NGS elemzésével meghatározzuk a myeloma klónt jellemző ellenanyag CDR3 szekvenciáját, mely a tumorsejtet ujjlenyomatként azonosítja. A páciensek terápiát követő, remissziós állapotából kapott vérminták (és esetenként csontvelői minták) NGS elemzése során az egyes betegekre jellemző, korábban azonosított CDR3 szekvenciák meglétét/hiányát vizsgáljuk. Emellett a már ismert „célpont” CDR3 szekvenciákra tervezünk specifikus gén-assay-ket a ddPCR elemzéshez, amellyel a nagyobb kihívást jelentő plazmában keringő sejtmentes DNS vizsgálatát tudjuk megbízhatóbbá tenni.

CÉLJAINK

  • Páciensek diagnosztikai csontvelő mintáiból a myeloma CDR3 szekvenciájának meghatározása.
  • A páciensek terápiát követő állapotában a myeloma CDR3 szekvencia jelenlétének követése a betegség állapotának monitorozására nagy érzékenységű módszerekkel (NGS, ddPCR).
  • A myeloma minimális reziduális betegség (MRD) követéséhez a rutinban elérhető jelenlegi módszereket kiegészítő nagy érzékenységű módszer beállítása a betegek kezelése során a klinikusok döntéseinek segítésére.

EREDMÉNYEINK

Az eddig vizsgált páciensek túlnyomó többségében sikeresen azonosítottuk a myeloma klón CDR3 szekvenciáját, több esetben is mind a nehéz-, mind a könnyűlánc szintjén. Emellett egy 9 páciensből álló nagy kockázatú betegcsoport esetében a követéses (remisszióból származó) minták elemzését is elvégeztük, a megfelelő „célpont” szekvenciákat több betegnél is ki tudtuk mutatni, a magasabb tumorterhelést mutató páciensek esetében a csontvelő mellett a vérmintában is. Elkezdtük az eddig azonosított myeloma CDR3 szekvenciákra páciensenként a specifikus ddPCR assay-ket is tervezni. Továbbá folyamatban van a plazmában keringő sejtmentes DNS NGS elemzésének optimalizálása is.


PARTNEREINK és REFERENCIÁINK

  • Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
  • Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
  • MTA-SE Lendület Molekuláris Onkohematológiai Kutatócsoport

SZOLGÁLTATÁSAINK

  • Az egészségipar felé tervezünk szolgáltatást nyújtani a beállított módszerrel

CSAPATUNK

Kacskovics Imre
kutatócsoport vezető
ELTE
Marx Anita

ELTE
Szikora Bence
doktorandusz
ELTE


Kacskovics Imre előadása a DT 3. Szakmai Napján 2021.07.07.


Marx Anita előadása a Szakmai Napon 2020.11.11.