MIKROBIOLÓGIAI ÉS MEGOLDÁSKÖZPONTÚ KÖRNYEZETDIAGNOSZTIKA KUTATÓCSOPORT

KUTATÁSAINK

 • Alacsony tápanyag tartalmú vizek (pl. ivóvíz, fürdővíz, természetes víz) mikrobiológiai vizsgálata, módszerfejlesztések.
 • Mikrokozmosz kísérletekben vizsgáljuk különböző szennyező anyagok (arzén, nanoanyagok, gyógyszerek és gyógyszer maradványok) hatását a mikrobaközösségek összetételére, tenyésztéses és molekuláris módszerekkel.
 • Nehézfémmel szennyezett városi talajok mikrobaközösségeit elemezzük genomikai eljárásokkal.
 • Toleráns/rezisztens/degradáló baktériumokat izolálunk, amelyek potenciális jelöltjei lehetnek későbbi bioremediációs eljárásoknak.

CÉLJAINK

 • Egyszerű molekuláris módszerek kidolgozása vizek mikrobiológiai kockázat becslésére.
 • Mesterséges víztisztító rendszerek elemzése – kritikus pontok megállapítása.
 • Szennyező anyagok hatásának vizsgálata a mikrobiális közösségek összetételére genomikai eljárásokkal és tenyésztéses módszerekkel.
 • Későbbi bioremediációban is felhasználható baktériumok izolálása és tesztelése (genom elemzések, fenotípusos tesztek)

EREDMÉNYEINK

 • A módszerfejlesztések elkészültek, jelen pillanatban bármely víztípus elemzésére gyorsan és költség hatékonyan képesek vagyunk.
 • Természetes és fürdővizek mikrobiális elemzése 80%-ban elkészült, ezidáig 2 publikáció született a témában.
 • A mikorkozmosz kísérletek a végefelé tartanak, külső cég által elvégzendő amplikon szekvenálásra előkészítettük őket.
 • Szennyezett városi talajok elemzése elkészült (publikálás alatt), magas rezisztenciával rendelkező baktériumok izolálása, meghatározása, genetikai elemzése elkészült (publikálva), elektronmikroszkópos vizsgálatok folyamatban vannak.

PARTNEREINK és REFERENCIÁINK

 • Nemzeti Népegészségügyi Központ
 • ELTE Növényszervezettani Tanszék
 • Institut of Hygiene and Applied Immunology/WATER HYGIENE, Bécs
 • Biofil Kft
 • Ökológiai Kutatóközpont/Dunakutató Intézet
 • ELTE Földrajz és Földtudományi Intézet
 • DSMZ, Braunschweig
 • Gamma Analcont Kft
 • Szent István Egyetem

SZOLGÁLTATÁSAINK

 • Baktériumtörzsek meghatározása 16S rRNS génjük alapján
 • Mikrobiológiai kockázat elemzés – mikrobiális korrózió előre jelzése is
 • Mikroba taxonok célzott keresése
 • Vízhigiénés vizsgálatok
 • Antimikrobiális hatás vizsgálatok
 • Antibiotikum rezsiztenia (ESBL termelés, makrolid rezisztencia) kimutatása környezeti mintákból

CSAPATUNK

Tóth Erika
kutatócsoport vezető
ELTE
Farkas Rózsa
PhD-hallgató
ELTE
Gorkhmaz Abbaszade
PhD-hallgató
ELTE
Marwene Toumi
PhD-hallgató
ELTE

Tóth Erika előadása a DT második szakmai napján 2021.03.03.