NMR SPEKTROSZKÓPIAI LABOR

Kutatásaink

1) Általánosan alkalmazható módszerek (NMR, SAXS, CD ötvözete) kidolgozása, melyek a komplex membrán folyamatok megértését és leírását segítik.

2) Az új, általunk fejlesztett NMR spektroszkópiai módszerek az IDPk fiziológiás körülmények melletti jellemzését szolgálják. NMR-MD technikák ötvözetével írjuk le a nem triviális „fuzzy” komplexek szerkezetét, dinamikáját.

Céljaink

 • Globális paraméterek meghatározásán alapuló NMR-SAXS technikák ötvözetével eldönthető legyen a membrán és a peptid, vagy a hatóanyag jelölt molekula kölcsönhatásának jellege. A peptid szerkezeti változásának vizsgálata.
 • Hα-detektáláson alapuló NMR mérési módszerek fejlesztése fehérjék fiziológiás körülmények melletti vizsgálatához.
 • Tumorszupresszor p53TAD(1-60) szakaszának a tumormarker S100A4-el történő kölcsönhatásának leírása
 • EZH2 fehérje és RNS kölcsönhatása

Hol tartunk jelenleg?

 • Kidolgoztunk egy NMR-SAXS módszert DHPC bicella – peptid rendszerek méret- és alakmeghatározására.
 • Jellemeztük egy antifungális peptid és tartrazin ételfesték kölcsönhatását.
 • NMR-MD technikával megadtuk a p53TAD(1-60) és Ca2+ kötött S100A4 fehérje komplex szerkezeti modelljét, és leírtuk ezen “bolyhos” (fuzzy) komplex oldatbeli mozgásait.
 • Bevezettük az új SHACA, szelektív homonukleáris lecsatoláson alapuló 2D NMR pulzus szekvenciát és alkalmazhatóságát bizonyítottuk különféle fehérjéken

SZOLGÁLTATÁSAINK

Kismolekulák szerkezeti, tisztasági vizsgálata 1D, 2D multinukleáris NMR módszerekkel


PARTNEREINK ÉS REFERENCIÁINK

 • ELTE, Biokémiai Tanszék: Nyitray László kutatócsoportja
 • Debreceni Egyetem: Bányai István és Kövér Katalin kutatócsoportjai
 • KIT, Karlsruhe Institute of Technology, Németország: Burkhard Luy kutatócsoportja
 • Medi-Radiopharma Kft.
 • TTK Természettumányi Kutatóközpont: Beke Tamás, Bóta Attila, Tantos Ágnes kutatócsoportjai
 • Szegedi Tudományegyetem: Tóth Gábor kutatócsoportja
 • Bruker Biospin, Rheinstetten, Németország: Wolfgang Bermel CNRS/CEA/ University of Paris Saclay, Franciaország: Francois-Xavier Theillet kutatócsoportja

CSAPATUNK

Bodor Andrea
a kutatócsoport vezetője
ELTE

Sebák Fanni
ELTE

Szabó Csenge Lilla
ELTE
Kovács Dániel
ELTE

Bodor Andrea előadása a DT 3. Szakmai Napján 2021.07.07.


Bodor Andrea előadása a Szakmai Napon 2020.11.11.