• ELTE Döntéspszichológia Kutatócsoport

    Kutatásunkban a döntés tervezéses kutatások kontextusának viselkedésre gyakorolt hatásainak vizsgálatát tűztük ki célul.

  • Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoport

    ADHD Child Evaluation (ACE) félig-strukturált kérdőív család hazai változatának kidolgozása, Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale-Revised (RAADS-R) kérdőív hazai változatának kidolgozása, # Maradjotthon- Hogy bírod? Project indítása COVID-19 alatt

  • Környezetpszichológia Kutatócsoport

    Környezet-pszichológiai elemzések kvalitatív (mentális térképezés, viselkedés szociofizikai kontextusának terep-megfigyelése) és kvantitatív (kérdőív) módszerekkel.

Pszichoszociális és viselkedés szempontú intervenció altématerület

A fő célunk, hogy az ELTE PPK a hazai piacon vezető szereplővé váljon a humán erőforrására épülő, az egyének és társadalmi csoportok segítésében használható újabb intervenciós módszerek kidolgozásában és tesztelésében, a pszichoszociális alkalmazkodás elősegítésén és az egészség fejlesztésén keresztül hozzájáruljon a társadalmi jóllét és produktivitás növeléséhez.

Elkezdtük a társadalmi tolerancia méréséhez szükséges eszközök kidolgozását felnőttek és gyermekek számára, amit a mintavételi eljárások kialakítása követ. Feltérképező vizsgálatokat indítottunk, hogy a gyerekeknek tudás elosztásában hasonló elvárásai vannak-e, mint az anyagi javak elosztásában. Elkezdődött a külföldön tanuló hallgatók akkulturációjára vonatkozó interjúinak feldolgozása. Megkezdtük az időskori elbutulás előre jelzésére felhasználható téri tájékozódási feladatok kidolgozását. Kialakítottunk virtuális téri tájékozódási feladatokat, és frissítettük a feladatok számítógépes vezérlését. Elvégzésre kerültek az első előkísérletek. Elvégeztük a traumadiagnosztika és traumafókuszú tanácsadás első programjának szakmai értékelését, a tapasztalatok a következő program megtervezésében és kivitelezésében hasznosulnak. Megtörtént az egészségügyben és más humán szférában használatos kommunikációs stílus fejlesztését szolgáló tréning kidolgozása, az eddig alkalmazott módszereket egyetemistákon próbáltuk ki.

További híreink

Tudományos eredményeink közérthetően!

Új lehetőségek

Megújult a pszicho labor

2019 február egy új kezdet a labor életében. Egy nemzetközi pályázat keretében...