PEPTID ALAPÚ HORDOZÓRENDSZEREK ÉS MESTERSÉGES ANTIGÉNEK KUTATÓCSOPORT

KUTATÁSAINK

A hordozóként és mesterséges antigénként alkalmazott peptideket, peptidszármazékokat tervezünk és állítottuk elő.

A intracelluláris kórokozó ellen hatékony, valamint tumorellenes hatóanyagok peptid típusú hordozókhoz történő konjugálására és beépítésére különböző módszereket dolgozunk ki.

A hatóanyagok és hordozó rendszerek szerkezet-hatás összefüggéseinek feltárásahoz különböző 2D és 3D in vitro módszereket és in vivo modelleket fejlesztünk és alkalmazunk.

CÉLJAINK

Különböző hatóanyagjelöltek (szintetikus és természetes vegyületek) és peptidhordozó konstrukciók sejtbejutási sajátságait és intracelluláris disztribúcióját, lokalizációját határozzuk meg.

Szerkezet – hatás összefüggéseket definiálunk.

Új hatóanyagjelölteket és hordozó peptideket fejlesztünk, a konstrukciókat kémiailag és funkcionálisan jellemezzük.

2D és 3D in vitro, valamint in vivo modell rendszereket fejlesztünk.

Mycobacteriumok dormans állapotában expresszálódó immundomináns fehérjék epitóp térképezését végezzük el szintetikus antigének, mint diagnosztikai reagensek fejlesztése céljából.

EREDMÉNYEINK

Meghatároztuk sejtfelszíni struktúrákra specifikus, sejtpenetráló (CPP), antimikrobiális (AMP) és antitumor hatású hordozó peptidek, biokonjugátumok és nanokonstrukciók, szén kvantum „dot”-ok sejtbejutási profilját és ezen konstrukciók szelektivitását, penetrációs képességét és aktivitását különböző szöveti eredetű, 2D és 3D sejtkultúrákon.

Új hatóanyagok jelöltek szerkezet – hatás összefüggéseit definiáltuk.

Új hordozó peptideket fejlesztettünk, szerkezet -hatás összefüggéseket írtunk le.

Előállítottuk két, a Mycobacteriumok dormans állapotában expresszálódó fehérje teljes szekvenciáját lefedő átlapoló peptideket az epitóp régiók feltérképezése céljából.

Természetes eredetű bioaktív anyagcseretermékek, mint hatóanyag jelöltek in vitro citotoxicitását, valamint citosztatikus hatását határoztuk meg humán tumor eredetű sejt kultúrákon.


PARTNEREINK és REFERENCIÁINK

 • Nemzeti Népegészségügyi Intézet
 • ELTE TTK Nanoszekezetek és Határfelületek Laboratóriuma
 • Semmelweis Egyetem
 • Nanobioszenzorika Lendület Kutatócsoport (Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet)
 • Polimer Kémiai Kutatócsoport ELKH TTK
 • Charles University (Prága-Hradec Kralove)
 • Diagnosticum (Budapest)
 • ELTE TTK Növényszervezettan Tanszék
 • Állatorvostudományi Egyetem
 • Debreceni Egyetem
 • ELTE TTK Növényszervezettan Tanszék
 • Biomolekuláris Önrendeződés Kutatócsoport ELKH TTK
 • Lágy anyagok Kutatócsoport BME
 • Softflow (Pécs)
 • Soneas (Budapest)

SZOLGÁLTATÁSAINK

 • Elemanalízis (mérési szolgáltatás)
 • Aminosavanalízis (mérési szolgáltatás)

CSAPATUNK

Bősze Szilvia
kutatócsoport vezető
ELTE
Czirok András
ELTE
Tárnoki Zách Júlia
ELTE
Stipsicz Bence
ELTE
Lakatos Levente
ELTE
Biri Beáta
ELTE
Horváth Lilla
ELTE
Méhes Előd
ELTE

Bősze Szilvia előadása a DT második szakmai napján 2021.03.03.


Bősze Szilvia előadása a Szakmai Napon 2020.11.11.